گزارشات تصویری مدارس

نوامبر 7, 2015

روز ۱۳ آبان , روز دانش آموز در مدارس

۱۳آبان ۹۴ دبستان شاهد سجادی نیشابور دبستان فاطمه الزهرا س نیشابور مراسم ۱۳آبان روز دانش آموز۱۳ آبان دبستان محیط آباد روز دانش اموز ازمتوسطه اول حاج […]
اکتبر 24, 2015

محرم ,دبستان سلمان فارسی

محرم ,دبستان سلمان فارسی  
اکتبر 24, 2015

محرم-دبستان توحید وابسته به جامعه المصطفی قم

محرم-دبستان توحید وابسته به جامعه المصطفی قم
اکتبر 24, 2015

عزاداری محرم,دبستان الیشه

عزاداری محرم,دبستان الیشه
اکتبر 22, 2015

عزاداری محرم-دبستان شاهد سجادی

عزاداری محرم-دبستان شاهد سجادی
اکتبر 12, 2015

جشن قرآن,دبستان ایمان

جشن قرآن,دبستان ایمان
اکتبر 12, 2015

جشن قرآن – دبستان الیشه

جشن قرآن – دبستان الیشه
اکتبر 5, 2015

اول مهر و هفته دفاع مقدس- دبستان شهدای همت آباد زمانی

اول مهر . هفته دفاع مقدس. دبستان .شهدای .همت آباد زمانی
اکتبر 4, 2015

عید غدیرخم-دبستان غیر انتفاعی آفتاب

عید, غدیرخم,دبستان ,غیر انتفاعی ,آفتاب
اکتبر 4, 2015

آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس-دبستان آفتاب

آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس-دبستان آفتاب