نوامبر 7, 2015

روز ۱۳ آبان , روز دانش آموز در مدارس

۱۳آبان ۹۴ دبستان شاهد سجادی نیشابور دبستان فاطمه الزهرا س نیشابور مراسم ۱۳آبان روز دانش آموز۱۳ آبان دبستان محیط آباد روز دانش اموز ازمتوسطه اول حاج […]
نوامبر 7, 2015

شعار ۱۳ ابان برای قرائت در مدارس

شعار ۱۳ ابان – نیرنگ بی وفایی / سوغات آمریکایی صداقت اوباما / جاسوسی از اروپا – آمریکای جهانخوار دشمن ملت ماست / مرگ بر آمریکا […]