آبان ۱۴, ۱۳۹۴

آوای مدرسه , آوای ابتدایی, آوای تهران و یزد,آوای راهنمایی,آوای متوسطه,آوای همگانی

شهریور ۲۱, ۱۳۹۴

معلم ای فروغ جاودانی …

  اى تو مرا نادره آموزگار،                         افسر زرین به سر روزگار،         […]